česky
úvod > O mně

Mgr. Iveta Pourová

Mám ráda pohyb pro jeho velkou rozmanitost – lidské tělo je úžasný nástroj pro různé formy pohybu – od mrknutí oka až po piruetu…
a tak nám tělo svou konstitucí a kvalitou pohybu hodně napoví
o svém majiteli :-)
Správným pohybem léčíme i naše „bolístky“ pohybového ústrojí… Moje práce mě moc těší a naplňuje, neustále se vzdělávám a učím se, abych mohla co nejvíce prospět svým klientům.
Každý klient je pro mě jedinečný, individuální přístup a klidné, příjemné prostředí při terapii je samozřejmostí.

Vzdělání:

 • Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzioterapie
 • SZŠ Hradec Králové, obor rehabilitační pracovník

Předchozí zaměstnání:

 • Od r. 2005 privátní ordinace fyzioterapie

  Fyzioterapeutka registrovaná Ministerstvem zdravotnictví
  č. registrace – 024–0002–3494

  Osvědčení MZ k výkonu povolání bez odborného dohledu

 • Rehabilitation­sklinik für Eltern und Kinder mit psychosomatichen Erkrankungen Bischofsmais SRN (rehabilitační klinika pro rodiče a děti s psychosomatickými onemocněními), vedení kursů Školy zad pro klienty kliniky
 • NZZ rehabilitace MUDr. J. Rajchl Klatovy
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

Absolvované kursy a semináře:

 • Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (LC NOT s.r.o. – prof.PaedDr.Pavel Kolář, Ph.D.) Odborná způsobilost k provádění diagnostiky poruch pohybového systému s využitím specifických testů DNS:Certifika­ce zde
 • Metoda McKenzie (mezinárodní certifikát The McKenzie Institute International )
 • Metoda Mojžíšové ( osvědčení NCO NZO Brno )
 • Význam stabilizačního systému u funkčních poruch pohybového aparátu (FN Motol)
 • Měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů (osvědčení ČLS JEP – Myoskeletální společnost)
 • Metoda senzomotorické stimulace (IVPZ Praha)
 • Neuroorthopädische Rückenschule (Škola zad – Německo )
 • Funkční Thera band kurz dle Brüggera (FTVS UK Praha)
 • McKenzie v kontextu centrované postury (Instruct Praha)
 • SET koncept (Neurac 1–2) SET Clinic Hradec Králové
 • Kineziotaping (Eduspa – Bc. Kamil Štědrák)
 • Bioenergetika – J.Hawken (Velká Británie)
 • Ostatní certifikace zde